Een Advocaat. Dat Beslist Beter

Waarom een advocaat?

 Ieder z’n vak. U bent ondernemer en leidt uw bedrijf. Uw boekhouding of accountant stelt uw jaarcijfers op en adviseert u op financieel gebied. Voor de juridische kant van uw zaak raadpleegt u een advocaat. Waarom een advocaat? Omdat het recht zijn vakgebied is, is het het dagelijks werk van een advocaat om juridisch advies te geven. Met name aan ondernemers, net als u. Ook weet een advocaat uit zijn praktijk wat de ernstige gevolgen kunnen zijn als juridisch iets niet goed is geregeld. Daardoor is hij de beste adviseur om conflicten te voorkomen. Om te adviseren vóór het te laat is.

Moderne ondernemer kiest vakkundig adviseurs

Leiding geven aan een onderneming vergt veel van u, vandaag de dag. Begrijpelijk, dat u sommige taken die u onnodig belasten uit handen geeft aan een vakkundig adviseur. Uw boekhouding en uw personeelsadministratie doet u waarschijnlijk allang niet meer zelf. Uw technisch onderhoud besteedt u uit, voor uw automatisering gebruikt u eveneens know-how van buitenaf.

Maar hoe staat het met de juridische kanten van uw bedrijfsvoering? Uw arbeidscontracten, leveringsvoorwaarden, productaansprakelijkheid, de rechtsvorm van uw onderneming? De maatschappij wordt hoe langer hoe gecompliceerder. Ook uw bedrijf krijgt te maken met de sterk toegenomen regelgeving op allerlei gebied. Op juridisch terrein is er een doolhof van voorschriften ontstaan, waarmee elke ondernemer rekening moet houden. Juridische zaken horen eveneens thuis bij een gespecialiseerd adviseur. Zo’n gespecialiseerd juridisch adviseur is de advocaat bij uitstek.

Waarom een advocaat als juridisch adviseur?

Ieder z’n vak. U bent ondernemer en leidt uw bedrijf. Uw boekhouding of accountant stelt uw jaarcijfers op en adviseert u op financieel gebied. Voor de juridische kant van uw zaak raadpleegt u een advocaat. Waarom een advocaat? Omdat het recht zijn vakgebied is, is het het dagelijks werk van een advocaat om juridisch advies te geven. Met name aan ondernemers, net als u. Ook weet een advocaat uit zijn praktijk wat de ernstige gevolgen kunnen zijn als juridisch iets niet goed is geregeld. Daardoor is hij de beste adviseur om conflicten te voorkomen. Om te adviseren vóór het te laat is.

Tijdig advies kan veel problemen voorkomen

Een advocaat als vaste adviseur kan u veel tijd, vaak geld, maar vooral veel zorgen besparen. Het is u als ondernemer in de drukte van alledag lang niet altijd duidelijk of er juridische aspecten zitten aan een voor u heel normale handeling. Daarom is het voor elke eigentijdse ondernemer verstandig om in geval van twijfel even met zijn advocaat te bellen. Deze kan ook van tijd tot tijd uw bedrijf juridisch doorlichten. Zijn uw contracten nog up-to-date? Brengen nieuwe regels van de Europese Unie daarin verandering? Zijn uw leveringsvoorwaarden niet al te standaard, maar toegesneden op uw eigen product of bedrijf? Is de rechtsvorm van uw onderneming niet aan verandering toe? Denkt u aan een overname of meerdere vestigingen? Of het nu over grote of kleine beslissingen gaat: uw advocaat staat voor u klaar om snel en praktisch te adviseren.

Hoe werkt u met uw advocaat?

Als u het belangrijk vindt om uw advocaat snel te kunnen raadplegen, kunt u duidelijke afspraken maken over elkaars bereikbaarheid. De telefoniste of secretaresse van het advocatenkantoor weet als regel waar en wanneer uw advocaat te bereiken is. Belangrijk is ook om met uw advocaat af te spreken wie hem vervangt als hij afwezig is en dus de naam van zijn naaste medewerker(s) te weten. Als u twijfelt over het uitsturen van een belangrijke brief of het ondertekenen van een contract, is de fax natuurlijk een uitkomst. Voor uw faxbericht geldt hetzelfde als voor een telefoontje: de advocaat streeft naar een zo groot mogelijke bereikbaarheid en zal ook hierop zo snel mogelijk reageren. Sommige advocaten zijn gewend om voor hun regelmatig terugkerende adviesdiensten een zogenaamd abonnementstarief af te spreken. Maak in elk geval heldere afspraken over het sturen van (tussentijdse) declaraties.

Adviseur met proceservaring

Ook zal uw advocaat er in een conflictsituatie alles aan doen om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te zoeken, als het echt niet anders kan staat hij natuurlijk voor u op de bres. Dan komt zijn proceservaring aan bod. Hij weet wat hij kan eisen en vooral wat niet haalbaar is. Ook dan blijkt weer, waarom het beter is om vanaf het eerste begin met een advocaat als adviseur te werken. Hij kent uw bedrijf al en weet wat er speelt.

Kwaliteitsbewaking

Er zijn uiteraard andere juridische adviseurs dan advocaten. Wat een advocaat echter -behalve de hiervoor genoemde voordelen- onderscheidt van andere juridische adviseurs, zijn de strenge regels waaraan hij is onderworpen bij de uitoefening van zijn beroep. Elke advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze overkoepelende organisatie heeft een streng tuchtrecht en schrijft ook andere regels voor die de kwaliteit van de juridische dienstverlening garanderen (o.a. een verplichte aanvullende beroepsopleiding en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Klachten over advocaten worden behandeld door de Raad van Discipline, onder leiding van een rechter. De titel van advocaat is wettelijk beschermd. Bovendien heeft een advocaat -evenals een arts- een geheimhoudingsplicht. Hierdoor kan hij in alle situaties met recht fungeren als uw juridisch vertrouwensman bij uitstek.

Heeft u al een advocaat?

Hoewel elke moderne ondernemer de wet naar de advocaat weet te vinden, als het echt nodig is gebruikt nog niet iedereen hem als vaste juridische vraagbaak en meedenker met zijn bedrijf. Mocht u al een advocaat hebben, dan is het verstandig om hem geregeld te raadplegen en uw bedrijf van tijd tot tijd door hem te laten doorlichten.

Waaraan moet u denken?

Liquiditeit

 • Heeft u wel goede leveringsvoorwaarden?
 • Treft u de juiste maatregelen als uw afnemer niet betaalt?
 • Wat doe u als uw leverancier of afnemer failliet gaat of failliet dreigt te gaan?
 • Wat te doen als uw bedrijf liquiditeitsproblemen heeft?

Aansprakelijkheid

 • Hebt u maatregelen getroffen om wettelijke aansprakelijkheid te voorkomen?
 • Hebt u enig idee in hoeverre u aansprakelijk bent voor de kwaliteit van uw product of de diensten die u verleent?
 • Weet u hoe ver uw serviceverlening ten opzichte van uw afnemers moet gaan?
 • Kent u uw aansprakelijkheden voor de schulden van uw bedrijf als directeur of aandeelhouder?

Personeelszaken

 • Overweegt u een slecht functionerende of overtollige werknemer te ontslaan?
 • Denkt u aan een afvloeiingsregeling?
 • Weet u waarop u daarbij moet letten?
 • Wie stelt bij u de arbeidscontracten op?
 • Hoe worden in uw bedrijf de geldende arbeidsvoorwaarden gewijzigd?
 • Wat is de positie van parttime werknemers en tijdelijk personeel?

Bedrijfsuitoefening

 • Is uw opvolging goed geregeld?
 • Is het nodig sommige van uw werknemers een concurrentiebeding op te leggen?
 • Bestaat de kans dat uw bedrijf wordt overgenomen of dat u zelf een bedrijf wilt overnemen?

Bedrijfsvorm

 • Is een BV voor u de juiste bedrijfsvorm?
 • Wilt u uw bedrijf gaan uitoefenen met een of meer partners?
 • Hoe is uw positie ten opzichte van uw mededirecteur(en)?
 • Wilt u een andere bedrijfsvorm en wilt u weten welke vorm voor uw bedrijf de beste is?
 • Gaat u zich laten uitkopen uit uw bedrijf?
 • Hoe koopt u uw mede-aandeelhouder of compagnon uit?

Erfrecht en huwelijkse voorwaarden

 • Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd?
 • Welke risico’s loopt uw echtgenoot (m/v)?
 • Denkt u over het maken van huwelijkse voorwaarden?
 • Kent u de gevolgen voor uw erfgenamen en uw bedrijf in geval u komt te overlijden?

Onroerend goed

 • Weet u waarop u moet letten bij het sluiten van huurcontracten?
 • Overweegt u uw bedrijfspand te verkopen of een nieuw bedrijfspand te kopen?
 • Weet u waarop u moet letten bij het sluiten van een leasecontract?
 • Passen uw nieuwbouwplannen binnen het bestemmingsplan?

Intellectuele eigendom

 • Is uw handelsnaam of handelsmerk met voldoende zekerheden omgeven?
 • Hebt u maatregelen getroffen om te voorkomen dat anderen de naam van uw product of dienst gebruiken?
 • Overweegt u een licentie-overeenkomst te sluiten?
 • Hoe zit het in uw bedrijf met het aanvragen van octrooien en patenten?
 • Weet u wanneer u een beroep kunt doen op auteursrecht?

Milieu

 • Voldoet uw bedrijf aan de eisen die de milieuwetgeving stelt?
 • Welke risico’s loopt u daarbij?
 • Is het nodig een vergunning aan te vragen op grond van de hinderwet?
 • Welke provinciale/lokale verordeningen zijn voor uw bedrijf van belang?

Contracten, expeditie-overeenkomsten

 • Welke verlichtingen hebt u tegenover uw afnemer en hij tegenover u?
 • Welke verplichtingen hebt u tegenover leveranciers en zij tegenover u?
 • Heeft u idee van de consequenties als u niet op de afgesproken datum kunt leveren?
 • Weet u wanneer u zich op overmacht kunt beroepen?

Uw onderneming in Europa

 • Bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Unie?
 • Weet u wat er veranderd is ten aanzien van productaansprakelijkheid?
 • Wat zijn uw financiële mogelijkheden?

Wat is uw conclusie?

U neemt als ondernemer de hele dag besluiten. Voor de juridische kant van deze beslissingen is de advocaat een onmisbare hulp. Beslis daarom vandaag nog dat uw bedrijf recht heeft op een eigen advocaat. Als adviseur, als vertrouwensman, als meedenker.