Editie juli 2018

Europese procedure voor geringe vorderingen

U wilt een schadevergoeding voor een geannuleerde vlucht, maar de luchtvaartmaatschappij zetelt in Spanje? Of u wacht op de terugbetaling van een niet-geleverde online-bestelling bij een Franse webshop? Wat kunt u doen als uw pogingen tot minnelijke oplossing tevergeefs zijn geweest?

Small claims al sinds 2009 mogelijk
Sinds 2009 kunnen personen die een geschil hebben met een handelaar gevestigd in een ander land van de Europese Unie (behalve Denemarken), gebruikmaken van de Europese procedure voor geringe vorderingen (“small claims”). Dankzij deze procedure kunnen personen met een vordering van maximum 5000 euro hun rechten snel en eenvoudig doen gelden. Omgekeerd betekent dit natuurlijk ook dat debiteuren vanuit het EU-buitenland door een schuldeiser van over de grens gemakkelijker kunnen worden benaderd om hun schuld te innen. Europese regels hebben een vraag- en een aanbodzijde: vanuit het EU-buitenland wordt aan de Nederlandse rechter tot dusverre slechts in 30 gevallen per jaar verzocht om uitvoering jegens Nederlandse debiteuren, maar omgekeerd wordt vanuit Nederland door crediteuren een veel groter beroep gedaan op de Europese small claims procedure jegens debiteuren in het EU-buitenland.

Lees verder...

Verbetertraject bij disfunctioneren van de werknemer

Disfunctioneren betekent dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen en/of dat de werknemer op onjuiste wijze zijn taken vervult.

Vaststellen en vastleggen disfunctioneren
Wanneer de werkgever eenmaal heeft vastgesteld dat de werknemer disfunctioneert, moet de werkgever hierover met de werknemer in gesprek gaan. De werkgever moet in dat gesprek heel concreet kunnen benoemen wat eraan scheelt en op welke onderdelen verbetering wordt verlangd. Verder moet één en ander duidelijk door de werkgever op papier worden gezet.

Lees verder...

Geen landelijke invoering digitaal procederen

De Raad vindt het niet verantwoord digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. Dat zou namelijk betekenen dat er veel tijd, energie en geld moet worden gestoken in de invoering van programmatuur waarvan de kwaliteit omstreden is, en die ver afstaat van de te ontwikkelen nieuwe oplossing voor de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak. De Raad …

Lees verder...

Invalleerkrachten mogen binnenkort vaker invallen

Vanaf volgend schooljaar mogen invalkrachten vaker bijspringen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen invalkrachten vanaf komend schooljaar meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Nu zijn dergelijke invalkrachten, die soms maar één dag of enkele dagen komen, al snel door hun maximumaantal contracten heen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten in te grijpen, hoewel hij de wet …

Lees verder...