Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Het nieuws van afgelopen maand in een actuele digitale nieuwsbrief, hier online, aangeboden door uw advocatenkantoor.

Lees meer...

Interessante artikelen

Tijdens een vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Veelal wordt gedacht dat he Lees verder...

Als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, dan dienen zij belangrijke beslissingen aangaande hun kinderen in beginsel gezame Lees verder...

Minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering. Door een nieuwe interpretatie van een deel van de wet, komen mensen minder snel in aanmerking, Lees verder...

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden Lees verder...

Onlangs, op 12 april 2018, deed de kantonrechter te Nijmegen een aardige uitspraak in de volgende situatie. Een werknemer trad op 6 november 2017 bij Lees verder...

Op grond van de Wabo kan voor een aantal gevallen die per Algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen met een omgevingsvergunning worden afgeweken Lees verder...

Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verle Lees verder...

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak bekend Lees verder...

Vanaf volgend schooljaar mogen invalkrachten vaker bijspringen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen invalkrachten vanaf komend Lees verder...

De Raad vindt het niet verantwoord digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. Dat z Lees verder...

U wilt een schadevergoeding voor een geannuleerde vlucht, maar de luchtvaartmaatschappij zetelt in Spanje? Of u wacht op de terugbetaling van een niet Lees verder...

Disfunctioneren betekent dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen en/of dat de werknemer op onjuiste wijze zijn take Lees verder...

De Rechtbank Limburg heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag diende te worden beantwoord of een werkgever wijzigingen in Lees verder...

Indien een werknemer met een nieuwe baan start, dan begint hij of zij meestal met een proeftijd. Het doel van de proeftijd is, zoals het woord al zegt Lees verder...

De Raad voor de Rechtspraak vindt dat de term roekeloosheid moet verdwijnen uit de Wegenverkeerswet. Dit om verwarring te voorkomen. Want in de volksm Lees verder...

Advocare – De Advocaat voor het MKB

Juridisch advies en procesbijstand voor ondernemers in het MKB

De advocatenpraktijk van Advocare heeft 26 jaar ervaring in onderhandelingen en het voeren van rechtbank procedures. Advocare heeft een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, waar menig MKB-er zijn voordeel mee heeft gedaan.

Wat biedt Advocare

Advocare biedt betaalbare en praktische rechtshulp voor de meeste problemen, onder andere
•    arbeidsrecht
•    huurrecht
•    insolventierecht
•    intellectuele eigendom
•    contractenrecht
•    incasso
•    ondernemingsrecht

Welke producten

•    online juridisch advies
•    procesvertegenwoordiging
•    incasso van vorderingen
•    Advocare abonnement

Dienstverlening door heel Nederland en daarbuiten

Advocare is gevestigd in Eemnes, het hart van Nederland, maar door gebruik van internet is locatie geen issue meer. Advocare bedient cliënten door heel Nederland en ver daarbuiten, 24/7.
Advocare beschikt over een zeer ervaren secretariaat, zodat de communicatie via telefoon, skype en email met ons kantoor is zoals u van elke goede ondernemer mag verwachten.

Advocare is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama