Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Het nieuws van afgelopen maand in een actuele digitale nieuwsbrief, hier online, aangeboden door uw advocatenkantoor.

Lees meer...

Interessante artikelen

Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwi Lees verder...

In een procedure betreffende overschrijding van de redelijke termijn voor berechting blijft de regel van art. 237 Rv, dat de in het ongelijk gestelde Lees verder...

De rechtbank behoort ook in onteigeningszaken geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesver Lees verder...

De rechter mag onder omstandigheden ambtshalve een uittreksel uit de justitiële documentatie van de schuldenaar bij toelating tot of beëindiging van d Lees verder...

Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor i Lees verder...

Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de Lees verder...

Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan Lees verder...

Het nieuwe ontslagrecht is nu ruim een jaar geleden in werking getreden. Heel voorzichtig kunnen er uit de rechtspraak van de laatste maanden conclusi Lees verder...

Het kabinet stelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding. Ministers Edith Schippers van Volksgezon Lees verder...

Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gew Lees verder...

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rec Lees verder...

De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De Raad voor de rechtspraak heeft dat in overle Lees verder...

Eigenaren van grond worden niet genoeg beschermd in het wetsvoorstel dat onder andere de regels rondom onteigening aanpast. Het voorstel moet worden h Lees verder...

De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; ui Lees verder...

Sinds 1 januari 2015 is in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek de ‘aanzegverplichting’ ingevoerd: Uiterlijk een maand voor afloop van een tijdeli Lees verder...

Advocare – De Advocaat voor het MKB

Juridisch advies en procesbijstand voor ondernemers in het MKB

De advocatenpraktijk van Advocare heeft 26 jaar ervaring in onderhandelingen en het voeren van rechtbank procedures. Advocare heeft een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, waar menig MKB-er zijn voordeel mee heeft gedaan.

Wat biedt Advocare

Advocare biedt betaalbare en praktische rechtshulp voor de meeste problemen, onder andere
•    arbeidsrecht
•    huurrecht
•    insolventierecht
•    intellectuele eigendom
•    contractenrecht
•    incasso
•    ondernemingsrecht

Welke producten

•    online juridisch advies
•    procesvertegenwoordiging
•    incasso van vorderingen
•    Advocare abonnement

Dienstverlening door heel Nederland en daarbuiten

Advocare is gevestigd in Eemnes, het hart van Nederland, maar door gebruik van internet is locatie geen issue meer. Advocare bedient cliënten door heel Nederland en ver daarbuiten, 24/7.
Advocare beschikt over een zeer ervaren secretariaat, zodat de communicatie via telefoon, skype en email met ons kantoor is zoals u van elke goede ondernemer mag verwachten.

Advocare is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama