Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Het nieuws van afgelopen maand in een actuele digitale nieuwsbrief, hier online, aangeboden door uw advocatenkantoor.

Lees meer...

Interessante artikelen

Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding. Lees verder...

Of iemand de biologische vader van een kind is, kan door middel van een DNA-test worden vastgesteld. Een biologische vader is echter lang niet altijd Lees verder...

Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites Lees verder...

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compens Lees verder...

Minister Van der Steur wil vaker gebruikmaken van supersnelrecht. Met die manier van snelrecht kunnen verdachten van een strafbaar feit binnen een paa Lees verder...

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat niet alleen nagedacht moet worden over het opnemen van vakantiedagen en Lees verder...

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werk Lees verder...

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Lees verder...

Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het ged Lees verder...

Van tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen die gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, begint de in art. 3:308 BW bedoelde verja Lees verder...

Iedere ondernemer komt het wel eens tegen. Er worden zaken ingekocht bij een leverancier, maar de koopprijs wordt niet meteen betaald. De leverancier Lees verder...

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschr Lees verder...

Vanaf 1 februari 2017 moeten alle professionele partijen, zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders, hun stukken digitaal bij de rechtbanken indienen. Lees verder...

Een opleidingsinstituut wil het personeelsbestand verjongen en verlengt het contract van een 53-jarige werkneemster niet. Is dat leeftijdsdiscriminati Lees verder...

Het nieuwe ontslagrecht is nu ruim een jaar geleden in werking getreden. Heel voorzichtig kunnen er uit de rechtspraak van de laatste maanden conclusi Lees verder...

Advocare – De Advocaat voor het MKB

Juridisch advies en procesbijstand voor ondernemers in het MKB

De advocatenpraktijk van Advocare heeft 26 jaar ervaring in onderhandelingen en het voeren van rechtbank procedures. Advocare heeft een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, waar menig MKB-er zijn voordeel mee heeft gedaan.

Wat biedt Advocare

Advocare biedt betaalbare en praktische rechtshulp voor de meeste problemen, onder andere
•    arbeidsrecht
•    huurrecht
•    insolventierecht
•    intellectuele eigendom
•    contractenrecht
•    incasso
•    ondernemingsrecht

Welke producten

•    online juridisch advies
•    procesvertegenwoordiging
•    incasso van vorderingen
•    Advocare abonnement

Dienstverlening door heel Nederland en daarbuiten

Advocare is gevestigd in Eemnes, het hart van Nederland, maar door gebruik van internet is locatie geen issue meer. Advocare bedient cliënten door heel Nederland en ver daarbuiten, 24/7.
Advocare beschikt over een zeer ervaren secretariaat, zodat de communicatie via telefoon, skype en email met ons kantoor is zoals u van elke goede ondernemer mag verwachten.

Advocare is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama